Zarezerwuj teraz !

NEWSLETTER

PODGÓRZE i MUZEUM FABRYKA SCHINDLERA

    Kraków nie kończy się na Wiśle. Tak jest przynajmniej od 1915 roku, kiedy to dwa miasta, położone na przeciwległych brzegach rzeki, połączyły się w jeden organizm miejski. Dla Podgórza, jak się później okazało, fakt ten oznaczał blisko stuletni czas zapomnienia i uśpienia w cieniu Krakowa. Ostatnie lata były dla Podgórza łaskawsze, przynosząc powolny renesans i przebudzenie miasta. Podgórze leży w geograficznym centrum Krakowa i choć przechodzą przez nie główne arterie miasta, jest wciąż kameralne, zielone, przepełnione atmosferą tajemniczości. Amatorzy widoków mogą podziwiać panoramę Krakowa i Podgórza, z lewego brzegu Wisły i z podgórskich mostów.

Najważniejsze obiekty na trasie zwiedzania:

Obóz koncentracyjny KL Płaszów, Kopiec Kraka, wzgórze Lasoty (Kościół św. Benedykta, Fort 31), cmentarz Podgórski, rynek Podgórski (magistrat, kościół św. Józefa), Muzeum "Apteka pod Orłem", Fabryka "Emalia" Oskara Schindlera.

Podczas tego zwiedzania na szczególne zainteresowanie zasługuje wystawa w Fabryce Oskara Schindlera "Kraków czas okupacji (1939-1945)".

Proponujemy Państwu zwiedzanie dzielnicy Podgórze z prywatnym przewodnikiem.

Czas zwiedzania: 3 godz.

Cena: 350 zł/grupa + bilety wstępu do Muzeum Fabryki Schindlera

Godzina rozpoczęcia: do ustalenia


W celu rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny - tel.12 345 47 31 lub przez użycie formularza kontaktowego. 

Szczegółowy opis odwiedzanych obiektów poniżej.

ROZWIŃ »

Kopiec Krakusa
Ten największy (16 m wys.) prehistoryczny kopiec w Polsce to według legendy mogiła księcia Kraka - założyciela Krakowa. Inna teoria wiąże dzieje kopca z obecnością na tych terenach Celtów i wznoszeniem przez nich znaków solarnych. Kopiec Krakusa miałby być jednym z nich. W 1933 r. podczas badań archeologicznych odkryto na szczycie budowli korzenie dębu oraz awarską zapinkę do pasa, które pozwoliły ustalić prawdopodobny czas powstania kopca na VII w. n. e. oraz potwierdzić przypuszczenia, że był on miejscem związanym z pogańskim kultem.


Kościół św. Benedykta

Położony na wapiennych skałach Wzgórza Lasoty jest najmniejszym i jednym z najstarszych kościołów Krakowa. Jego powstanie datuje się na X/XI w. Badania archeologiczne wykazały, że został wzniesiony na fundamentach przedromańskiej świątyni. Kościół został całkowicie przebudowany w XII w. W sąsiedztwie budowli odkryto wczesno chrześcijańskie cmentarzysko. Wokół kościółka i przy kopcu Krakusa co roku we wtorek po Wielkanocy odbywa się tradycyjna Rękawka.

Fort 31 "Św. Benedykt"
Jest to unikatowa budowla militarna, element austriackiej -Twierdzy Kraków, wzniesiona w latach 1853 -56, najprawdopodobniej według projektu Feliksa Księżarskiego, położona na Wzgórzu Lasoty w sąsiedztwie kościółka św. Benedykta. Jest to jedyny w Polsce i jeden z niewielu w Europie przykład fortu wieżowego - tzw. wieży artyleryjskiej bądź „wieży maksymiliańskiej”.

Stary Cmentarz Podgórski
Najstarszy komunalny cmentarz dzisiejszego Krakowa, założony około 1790 r. Częściowo zniszczony przez hitlerowców w latach II wojny światowej, a następnie w łatach 70. XX w. podczas budowy ul. Powstańców Śląskich. Był miejscem pochówku znamienitych obywateli miasta Podgórza, m. in. malarzy Walerego Eljasza Radzikowskiego, Aleksandra Kotsisa oraz Edwarda Dembowskiego - przywódcy powstania z 1846 r.

Zajazd .Pod Św. Benedyktem"
Budynek dawnych koszar austriackich - pierwszy na terenie Krakowa obiekt wyzwolony 30.X.1918 r. z rąk zaborców przez oddziały por. Antoniego Stawarza.

Magistrat
Okazały budynek przy Rynku Podgórskim pod numerem 1, to były Magistrat Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza, zbudowany na pocz. XIX w. w stylu historyzmu z elementami baroku. W szczycie budynku widnieje herb Miasta Podgórza. Wewnątrz Magistratu znajduje się dawna sala obrad Rady Miasta - jedna z najpiękniejszych urzędowych sal Krakowa.

Kościół św. Józefa
Neogotycki kościół św. Józefa został wzniesiony w latach 1905 - 09 według projektu Jana Sas Zubrzyckiego. Stoi w miejscu pierwszej świątyni, po której pozostałością jest drewniana dzwonnica, posadowiona na skale za kościołem. Wieża zegarowa obecnego kościoła była wzorowana na wyższej wieży (tzw. hejnalicy) kościoła Mariackiego w Krakowie.

Kościół p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
Neoromański kościół i klasztor oo. Redemptorystów został wybudowany w latach 1904 - 08 według projektu Jana Sas-Zubrzysklego.

Park im. Wojciecha Bednarskiego
Park im. Wojciecha Bednarskiego został założony przez ówczesnego dyrektora podgórskiej szkoły ludowej - Wojciecha Bednarskiego w miejscu nieczynnego kamieniołomu. Uroczyście otwarty w 1896 r. był jednym z pierwszych w Europie przykładów rekultywacji terenów poprzemysłowych. Legenda głosi, jakoby mistrz Twardowski miał tutaj swą „czarnoksięską szkołę”. W1906 r. park nazwano imieniem jego twórcy.

Kamieniołom Libana
Kamieniołom Libana (nazwa przyjęta od nazwiska współwłaściciela - Bernarda Libana), którego urwiska znajdują się obok kopca Krakusa Jest efektem wielowiekowej tradycji pozyskiwania wapienia na Krzemionkach. W czasie II wojny światowej mieścił się tu hitlerowski, karny obóz pracy przymusowej „Baudienstu" dla Polaków. Na dnie kamieniołomu kręcono obozowe sceny filmu „Lista Schindlera" Stevena Spielberga.

Dawna Elektrownia Podgórska
Dawna Elektrownia Podgórska została wybudowana w latach 1899-1900 jako jedna z pierwszych elektrowni w Galicji. Została otwarta 1 marca 1900 r. - wcześniej niż krakowska. Obecnie siedziba „Cricoteki"- Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora.

PODGÓRZE W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ

Muzeum „Apteka pod Orłem"
Apteka ta istniała przez cały okres istnienia getta (w latach 1941 - 43) i była prowadzona przez Polaka Tadeusza Pankiewicza. Miejsce to pełniło rolę „skrzynki kontaktowej" ze światem poza gettem. W pamięci osób, które przeżyły była i jest nazywana „ambasadą wolności w zakratowanym mieście". Na placu przed Apteką Żydzi oczekiwali na transporty do obozów zagłady. Krzesła ustawione na placu upamiętniają ofiary getta założonego przez nazistów i zlikwidowanego w 1943 r.

Dawny hitlerowski obóz koncentracyjny KL „Płaszów"
Dawny hitlerowski obóz koncentracyjny KL ”Płaszów" został założony w 1942r, początkowo jako obóz pracy przymusowej. Obejmował 80 ha, m.in. tereny dwóch cmentarzy żydowskich, które zniszczono. Szacuje się, że w obozie zginęło 8-10 tys. ludzi. Na miejscu Jednego z masowych grobów, od strony ul. Kamieńskiego został wzniesiony pomnik ku czci ofiar zwany „Pomnikiem Wyrwanych Serc".


Fabryka „Emalia" Oskara Schindlera
Fabryka „Emalia" Oskara Schindlera stalą się słynna dzięki filmowi Stevena Spielberga „Lista Schindlera". Oskar Schindler - niemiecki przemysłowiec zatrudniał tu więźniów z pobliskiego obozu koncentracyjnego „Płaszów". 1100 więźniom uratował życie umieszczając ich nazwiska na rozsławionej filmem „liście"- wykazie osób mających przenieść się jako jego pracownicy do nowej fabryki na Morawach. Dziś mieści się tu oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, poświęcony historii miasta w latach 1939 – 45.


« ZWIŃ